Kompetensförsörjning

Vi erbjuder utbildningspaket inom hållbarhet som vi skräddarsyr utifrån behovet hos det företag eller den organisation du jobbar på. Utbildningen kan anpassas för enskilda personer eller grupper och utförandet kan ske både digitalt och i personligt möte.

Kontakta oss och berätta om ditt behov 

Utbildningspaket

Vi erbjuder utbildningspaket inom hållbarhet som vi skräddarsyr utifrån behovet hos det företag eller den organisation du jobbar på. Utbildningen kan anpassas för enskilda personer eller grupper och utförandet kan ske både digitalt och i personligt möte.

E-Kurser

Våra e-kurser är anpassade till deltagaren på olika sätt, då vi blandar olika inlärningsmetoder, såsom film, bild, text och berättarröst. Det finns många fler fördelar med våra e-kurser som bidrar till ökad kunskap.

Fördelar e-kurs

1. Flexibilitet

Deltagaren kan pausa och påbörja e-kurserna ner hen än önskar för att anpassa tidpunkter för genomförandet till hens arbetsuppgifter.

2. Kunskapssäkring

Våra e-kurser är uppbyggda med avsnitt som var och ett har ett test med några frågor för att försäkra sig kontinuerligt om att deltagaren har förstått innehållet. I slutet av varje kurs får deltagaren även göra ett större test. Detta gör att deltagaren tar till sig kunskapen på en högre nivå än vid en vanlig föreläsning.

3. Tidsbersparande

Fördelen med att våra e-kurser är digital och automatiserad är att deltagaren inte behöver lägga tid på att resa till kursen.

4. Tillgänglighet

Det enda som krävs för att utföra våra e-kurser är en dator, surfplatta eller telefon samt internetuppkoppling. Det gör att deltagaren kan utföra e-kurserna näst intill var och när som helst.