Italiensk glass från Gullbrandstorp, Halmstad.​

MR GELATO

Tack vare rådgivningen från Via Viridi har Mr Gelato fått möjligheten att sälja sina produkter i en annan livsmedelsbutik. Det kommer att ge större intäkter för att Mr Gelato ska kunna växa och utvecklas ännu mer.

path2744-2-8-5-1

Verksamheten

Italiensk glass sedan 2018

Mr Gelato tillverkar och säljer italiensk glass i Gullbrandstorp som ligger i Halmstads kommun. Verksamheten har funnits sedan 2018 och har idag en person, Joakim Sundbaum, anställd på 40%. Det är en naturlig del i Joakims arbetsdag att ansvara för produktion, försäljning, marknadsföring och utveckling av företaget. Han lägger stort fokus på att hålla igång verksamheten, där produktionen är en central del i arbetet.

path2744-2-8-5-1

Utmaningen

Fler försäljningskanaler

Den utmaning som Joakim stod inför var att hitta fler försäljningskanaler. För att göra det ställde livsmedelslagstiftningen högre krav på märkningen av Mr Gelatos produkter, vilket medförde att en ny märkning behövde göras innehållande mer information. Joakims kunskaper om märkning var inte tillräckliga för att klara av det.

path2744-2-8-5-1

Lösningen

Stöttning av konsult inom livsmedelsäkerhet

Mr Gelato var ansluten till Hallands Matgille, där Marcus Lennartsson på Via Viridi var inkopplad som konsult inom livsmedelssäkerhet. Joakim hade träffat Marcus vid ett tidigare tillfälle och visste att Marcus kunde hjälpa honom med hans utmaning.

Joakims förväntningar inför arbetet med Marcus var att han skulle få tillräckliga kunskaper för att göra märkningen till sina produkter och därmed kunna utveckla verksamheten vidare på egen hand. Tack vare rådgivningen från Marcus resulterade arbetet i att Joakim fick den kunskap han behövde för att göra märkningen och därmed kunna utveckla företaget på egen hand i framtiden.

Arbete med Marcus på Via Viridi gick smidigt och förväntningarna uppfylldes på ett bra sätt.

"Ta hjälp av personer som har den kunskapen som du behöver"

- Joakim, Mr Gelato
path2744-2-8-5-1

Läs mer om Mr Gelato