Tjänster

Tjänster
Förenkla arbetsplatsens miljöarbete
Shadow
Slider

Smart Miljöarbete

Saknar din arbetsplats ett strukturerat miljöarbete? Vill din arbetsplats sträva mot en hållbar utveckling?

Vi skräddarsyr våra tjänster utifrån din arbetsplats behov och förutsättningar för att det ska passa oavsett om du behöver en timmes rådgivning eller ett längre samarbete. Vi ger dig expertråd, coaching, workshoppar och föredrag som bidrar till att din arbetsplats får en hållbar utveckling.

I vårt arbete utgår vi ifrån “Grön Tillväxt” och “Grön Ekonomi”. Det innebär att fokus ligger på miljömässig hållbarhet, där social och ekonomisk hållbarhet vävs in i på ett naturligt sätt. Vi väljer att kalla det för Smart Miljöarbete.

Oavsett om din arbetsplats är inom den offentliga sektorn eller i näringslivet är du välkommen till oss.

  • Skapa ett roligt och smart miljöarbete
  • Få mer tid att lägga på kärnverksamheten
  • Öka engagemanget för hållbarhet hos medarbetarna

Miljöhandbok

Är dokumentationen för miljöarbetet krånglig på din arbetsplats? Saknas det verktyg för uppföljning av miljömål på arbetsplatsen?

Ge oss möjligheten att skapa en miljöhandbok som är skräddarsydd för din arbetsplats. Med den som grund blir miljöarbetet strukturerat och enkelt att följa upp.

I miljöhandboken ingår miljöutredning, lagkrav, miljöpolicy, miljömål med handlingsplaner, rutiner, miljörisker och nödlägesberedskap, utbildningsplan och mall för miljöberättelse.

  • Anpassa målen till arbetsplatsen miljöpåverkan
  • Förenkla uppföljningen av miljöarbetet
  • Identifiera kunskapsbehov hos medarbetarna

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är marginmobile-2.png

PackStory

Arbetar du med livsmedel i någon av din kommuns verksamheter och vill satsa på hållbara livsmedelsförpackningar?

PackStory är ett koncept skapat av Via Viridi och DUDE design Studio som är förpackat i 3 separata delar.

Education är vårt utbildningspaket riktat till er som planerar att få en cirkulär hantering av era livsmedelsförpackningar och till er som är mitt uppe i den resan.

Modify är resan som förflyttar er till ett mer cirkulärt läge. Vi gör kartläggningar, skapar en kreativ process, tar fram hållbara alternativ och möjliggör en tydlig kommunikation för att ta fram den optimala lösningen för just er.

Future är vårt sätt att vidareutveckla er resa och anpassa den för framtidens utmaningar. Vi sätter nya mål tillsammans med er som ger förutsättningar att följa med i utvecklingen och att alltid ha den mest cirkulära förpackningen.


Vi ger era förpackningar en cirkulär resa och en historia ni är stolta över att få berätta.