digital kurs 2021

4 steg till ett lönsamt miljöarbete

1. Lönsamhet

Låt miljöarbetet bli företagets vinstmaskin!

Vi börjar med att visa dig hur din arbetsplats kan få miljöarbetet att boosta försäljningen, förbättra arbetsmiljön och minska företagets klimatavtryck. 

Den här delen sätter grunden för syftet och motivationen för miljöarbetet.

2. Miljöplan

Bygg upp miljöarbetet med en enkel plan!

Vi ökar din kompetens för att du ska hitta miljöpåverkan på din arbetsplats. 

Du får verktyg för att hitta meningsfulla mål med aktiviteter som engagerar dina kollegor.

Du får förutsättningar att göra en fullständig miljöplan med koppling till Agenda 2030.

3. Förverkligande

Utför miljöarbetet på riktigt och nå målen!

Vi avslöjar hemligheten bakom ett lyckat genomförande som inspirerar och motiverar dina kollegor.

Vi visar hur enkla arbetsstrukturer tar din miljöplan från pappersprodukt till verklighet på alla nivåer i företaget. 

4. Miljöberättelse

Bli bra på att visa alla företagets framgångar!

Vi visar dig fördelarna med att marknadsföra miljöarbetet i förtagets kanaler.

Vi ger dig verktyg för att kunna göra en enkel uppföljning av årets miljöarbete som visar dina kollegor en tydlig bild av resultatet. 

4 Delar
på 2 timmar

3995 kr
per deltagare

Anmäl dig här

Viktig info!

När du har skickat in anmälan kommer du inom kort få en kallelse till din kalender som även innehåller en orderbekräftelse. Vi skickar en faktura till företaget du har angett när anmälan har genomförts.