Få den bästa miljöstrategin

1. Miljöpåverkan

Hjärtat i miljöstrategin är att hitta vilken miljöpåverkan din arbetsplats har och varför det är så. 
Vi har bra metoder för att identifiera och beskriva den miljöpåverkan som är mest betydande på din arbetsplats.
Kom ihåg att ha med både den positiva och negativa påverkan på miljön som din arbetsplats har när du bygger din miljöstrategi.

2. Miljömål

För att din miljöstrategi ska vara i en ständig utveckling är det viktigt att ha realistiska mål som är anpassade till den miljöpåverkan som din arbetsplats har.
Vi har workshopsledare i toppklass som kan med både egen expertis och med er med er hjälp hitta just de miljömål som passar er bäst. 

3. Implementering

Att involvera all personal i miljöarbetet är helt avgörande för att det ska lyckas.
Vi fokuserar på att koppla personalens drivkrafter och intressen till aktiviteterna till varje mål för vi vet att det skapar engagemang i långa perioder.
Tänk på att det är ett löpande arbete som måste göras för att förverkliga miljömålen.

4. Kommunikation

Det är otroligt viktigt att visa upp miljöarbetet för dina kunder för att det ska ge någon effekt på lönsamheten från marknaden.
Våra miljöstrateger vet precis hur du ska göra för att dina kunder ska se ditt miljöarbete. De kan ge dig en strategi som innebär att ditt varumärke stärks och därmed blir du mer attraktiv på marknaden för både kunder och samarbetspartners.

Metoder och nätverk

Det krävs olika arbetsmetoder för att skapa en stark miljöstrategi. Vi kombinerar flera metoder  och använder vårt breda nätverk för att få ett det bästa resultatet. 

Klicka på den metod du är nyfiken på och utforska mer hur vi kan stötta dig. 

connect-20333_1920

Läs mer

BYGG DITT MILJÖTEAM

Bygg ditt miljöteam med våra specialister inom ekologisk hållbarhet. Vi ger dig lönsamhet och minskad miljöpåverkan.

KLIMATMORSAN

Följ vår blogg som riktar sig till dig som vill ha ett miljövänligt hem. Här ger klimatmorsan mängder med tips och trix.

UTBILDA DIN PERSONAL

Öka personalens kunskap inom ekologisk hållbarhet så förbättras resultatet på miljöarbetet. Skaffa miljöutbildning i toppklass.