Modernt bygge

Bygg- och rivningsavfall

Rådgivning

Vi stöttar bygg- och rivningsföretag med att hitta bra arbetssätt för avfallshanteringen. Vårt fokus är att ge våra kunder förutsättningen att följa nuvarande och kommande lagkrav. Här finns många möjligheter till nya affärer och ökad lönsamhet.

Vi utför även rådgivning där vi tillsammans med dig tar fram en skräddarsydd strategi för er avfallshantering. Om det behövs hjälper vi även till med dispensansökningar.

building-2762319_1920

Fördelar

1. Återanvändning

Med vår strategi för avfallshantering ökar möjligheten till återanvändning av byggmaterial som går att använda inom företaget eller sälja vidare till en annan aktör. 

2. Återvinning

Vårt erbjudanden gynnar en ökad återvinning som uppfyller nuvarande och kommande lagkrav. Det ger också möjlighet att stärka varumärket i och med att företaget blir mer miljövänligt.

3. Lägre kostnader

Ökad återanvändning ger lägre kostnader och vår strategi för avfallshantering minskar risken för extra tillsynsavgifter och miljösanktioner.

4. Fler affärer

Varumärket får en miljövänligare nyans som skapar möjligheter att hitta nya affärer.  Återanvändning av material ger också chansen att göra affärer på en helt ny marknad.

timkostnad

Från 950 kr/timme

Boka Rådgivning här

Viktig info!

När du har skickat in din bokning kommer vi att kontakta dig inom kort för att ge ett offertförslag. Vi skickar en faktura till företaget du har angett när du har godkänt offerten.

Nya lagkrav

Den 1 augusti 2020 började nya lagkrav att gälla i avfallsförordningen (SFS 2020:614) som påverkar verksamheter som ska utföra bygg- eller rivningsarbeten. Enligt kraven ska avfall som produceras vid bygg- och rivningsarbeten åtminstone sorteras ut i trä, mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och gips redan på byggarbetsplatsen.

I särskilda fall kan man få dispens från utsortering av avfall, men det är unika fall och det kräver att en dispensansökan skickas in till tillsynsmyndigheten.

Den 1 nov 2020 kommer nya lagkrav på rapportering av farligt avfall som omfattar flera branscher, bland annat bygg- och rivningsbranscherna. Utebliven rapportering innebär sanktionsavgifter.

Läs mer om kraven

Avfallssortering

Kravet på utsortering finns i 3:e kapitlet 10§ i avfallsförordningen (SFS 2020:614).

Vägledning

Naturvårdsverkets vägledning för utsortering av bygg- och rivningsavfall beskriver hur lagkraven ska tillämpas.

Dispens för sortering

Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag om krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall beskriver vad som krävs för att få dispens.

Farligt avfall

Naturvårdsverkets broschyr om farligt avfall beskriver hur man ska rapportera till tillsynsmyndigheten.