WORKSHOP

Våra workshops är till för att engagera dig som deltagare för att lösa en utmaning på din arbetsplats. Verktyg som vi använder för att lyckas är inspiration, motivation och kreativitet. Inför våra workshops har vi tagit fram ett tydligt syfte och ett konkret mål tillsammans med din arbetsplats som uppfyller ert behov.

startup-593343_1920
Grönovation-statister-2-alt-1

NULÄGE TILL DRÖMLÄGE

I den här workshopen tar vi oss an en utmaning som du och dina kollegor har på er arbetsplats. Vi börjar med att tillsammans identifiera hur ert nuläge ser ut och hur ni vill att drömläget ska vara. För att ni ska lyckas med det arbetar vi fram vilka aktiviteter ni ska göra och vilka hinder som ni kan stöta på samt vilka resurser ni har till ert förfogande. Den här workshopen tar 1 heldag att genomföra och resultatet ni får är en plan för hur ni ska ta er från ert nuläge till önskat drömläge.

CIRKULÄR AFFÄRSMODELL

Vi erbjuder en workshop där vi tar med dig och dina kollegor på en resa för att omvandla hela eller delar av er verksamhet till en cirkulär affärsmodell. Tillsammans testar vi verktyg och metoder som tar din arbetsplats till en ny nivå. Den här workshopen tar 1-3 heldagar att genomföra beroende på vilken omfattning du önskar. Det resultat du får är en plan för hur er resa ska påbörjas i strävan mot en cirkulär verksamhet.

WORKSHOP SOM METOD

För att ge dig och dina kollegor de bästa förutsättningarna att nå målet med workshopen vi leder arbetar vi med noggranna förberedelser, kreativt och utmanande utförande och nödvändig uppföljning.

Före workshopen

Innan vi kommer till din arbetsplats för att leda en workshop förbereder vi oss på flera sätt. Vi definierar ett syfte och ett tydligt mål med workshopen utifrån behovet på din arbetsplats. Agendan för workshopen anpassas till syftet, målet och förutsättningarna i lokalerna vi ska vara i.

Precis innan workshopen börjar anpassar vi lokalerna med det som finns att tillgå där för att skapa den stämning som önskas.

Vi börjar alltid våra workshops med en incheckning där vi går varvet runt där deltagarna får chansen att berätta ved de har för förväntningar och vad de känner för workshopen.

Det är viktigt att för oss att i ett inledande skede gå igenom spelreglerna för workshopen. Det är information om exempelvis var toaletter finns, när det är dags för pauser och att komma överens om regler för deltagarnas engagemang.

I workshopen bjuder vi på vägledning, isbrytare, inspiration, utmaningar och motiverande övningar. Allt för att din arbetsplats ska nå målet med workshopen.

Vi avslutar alltid våra workshops med att utvärdera syfte och mål. Följt av en utcheckning där vi går laget runt för att ta reda på om workshopen uppfyllde förväntningarna som kom fram under incheckningen.

Innan vi lämnar workshopen ger vi konkreta tips på vad nästa steg är för din arbetsplats.

Precis innan workshopen börjar anpassar vi lokalerna med det som finns att tillgå där för att skapa den stämning som önskas.

Under workshopen

efter workshopen

En tid efter workshopen kontaktar vi din arbetsplats för att ta reda på hur workshopen har hjälpt er vidare. Vi är nyfikna på att få ta del av de reflektioner som kommit till ytan. Vi älskar feedback! 

Beroende på hur det har gått ger vi alltid några råd om enkla övningar som engagerar medarbetarna till att komma vidare i arbetet.

Precis innan workshopen börjar anpassar vi lokalerna med det som finns att tillgå där för att skapa den stämning som önskas.

INTRESSERAD?

Kontakta oss idag